Breaking Down Fuel Cells: A Comparative Study of PEMFC and DMFC

Typ
Projektarbete, avancerad nivå
Project Report, advanced level
Program
Publicerad
2023
Författare
Dharmalingam, Naandeesh
Sureshkumar, Sreenivasa
Motharkar, Tanmay
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index