Laddningsbärarnas orbitalsymmetri i högtemperatursupraledaren yttriumbarium-kopparoxid

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Kemiteknik med fysik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Axelsson, Viktor
Orstadius, Johannes
Ottedag, Harald
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Kemiteknik , Chemical Sciences , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index