Laddningsbärarnas orbitalsymmetri i högtemperatursupraledaren yttriumbarium-kopparoxid

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Axelsson, Viktor
Orstadius, Johannes
Ottedag, Harald
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi, Kemiteknik, Chemical Sciences, Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material