Utveckla en ny metod för att studera hudupptag av kemikalier

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Acklund, Jennifer
Andersson, Elin
Andreasson, Ellen
Bouizgarne, Miriam
Eckerström, Tim
Hansson, Ellinor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index