Competing routes for NO reduction over transition metals

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
da Silva, Eduardo Martini
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi, Grundläggande vetenskaper, Kemisk fysik, Hållbar utveckling, Katalys, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Transport, Energy, Basic Sciences, Chemical physics, Sustainable Development, Catalysis, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material