Simulering av dagvattenavrinningen i två bostadsområden i Linköping med en datormodell

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1977
Författare
Haegerström, Ingrid
Melin, Henriette
Ryberg, Majlis
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index