Modellering av finanskriser; Självorganiserande Isingmodell på en makroekonomi

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Axelsson, Robin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Trots detaljerade observationer och analyser av finanskriser genom historien har man ännu inte lyckats etablera konsensus kring vad som är orsak och verkan till dessa turbulenta och svårförutsägbara fenomen. Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som gör att traditionella prissättningsmodeller fallerar under omständigheter som när det råder en ekonomisk kris. Inom den statistiska fysiken tar detta uttryck som stokastiska processer med olika grad av stokastiskt beroende och som följd representeras av fördelningar med långa svansar. Vidare föreslår jag en modell baserad på Isingmodellen som betraktar ekonomin som ett komplext system och visar hur den kan appliceras på en makroekonomi bestående av producenter och konsumenter. Min förhoppning är att modellen skall bidra till djupare insikt i penningpolitiska beslut i en makroekonomi. Studier av modellen bekräftar att det finns ett inneboende flockbeteende hos populationen i en makroteori. Vidare så ger modellen indikationer på ett samband mellan minneseffekter och längden på trender såsom konjunkturer.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Beräkningsfysik , Nationalekonomi , Computational physics , Economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index