Multichanelled Bacterial Nanocellulose Scaffold for Generation of an Artificial Vascular System

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Sämfors, Sanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index