Postprocessing of Finite Element Results from FEM90 using AVS / Express

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2001
Författare
Hellberg, David
Reinholdsson, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index