Partikulära luftföroreningar i operationsrum. En mätstudie

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2004
Författare
Matsson, Helena
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Byggnadsteknik , Building engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index