Investigations of the low-temperature activity in CO oxidation over supported platinum catalysts using high-throughput screening and DRIFT spectroscopy

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Becker, Elin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi, Spektroskopi, Hållbar utveckling, Katalys, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Transport, Energy, Spectroscopy, Sustainable Development, Catalysis, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material