Investigations of the low-temperature activity in CO oxidation over supported platinum catalysts using high-throughput screening and DRIFT spectroscopy

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Becker, Elin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Spektroskopi , Hållbar utveckling , Katalys , Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Transport , Energy , Spectroscopy , Sustainable Development , Catalysis , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index