Surface analysis of polyethylene pipes and failure characterization of electrofusion joints

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Boge, Lukas
Hjärtfors, Emil
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan kemi , Other Chemistry Topics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index