Gold Nanoinclusions in Thermoelectric Germanium Clathrates

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Ngan, Pham Hoang
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Kemi , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index