Inverkan av tvättsteget efter syrgasdelignifiering av sulfatmassa av barrved.

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Johnsson, Erica
Pettersson, Malin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syrgasdelignifiering är ett viktigt processteg inom pappersmassaindustrin för att bryta ner lignin men samtidigt bibehålla cellulosafibrerna. Metoden gör produktionen av pappersmassa miljövänligare och mer ekonomisk, framför allt genom minskat behov av blekkemikalier. Syftet med arbetet är att utvärdera tvättstegets inverkan efter syrgasdelignifiering i BIM Kemi:s pilotanläggning, där olika parameterinställningar i tvättsteget används. Skillnader mellan olika inställningar samt repeterbarheten i metoden undersöktes genom att analysera extraktivämneshalt, kappatal och ljushet på massan. Resultatet visar att tvättsteget påverkar extraktivämneshalt, kappatal och ljushet. Vid tvätt med mer vatten sjunker både extraktivämneshalt och kappatal. Tvättsteget har en mindre påverkan på ljusheten, vid användning av analysmetoden som används i den här studien, men en trend syns där resultaten visar högre ljushet vid ökad mängd tvättvatten. Resultatet visar att repeterbarheten är god vid hög noggrannhet av utförande av tvättsteget. Det fall med bäst repeterbarhet sammantaget är det fall där spädfaktor tre användes, men det är i analys av extraktivämneshalterna det fallet utmärker sig mest. Vidare studier inom det här området kan vara att använda de parameterinställningar i pilotkokaren som visats fungera bäst i den här studien, för att testa olika produkter och deras påverkan av egenskaper i pappersmassa.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Syrgasdelignifiering , Tvättsteg , Kappatal , Extraktivämneshalt , Ljushet
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index