Manual för DIFRAC - Ett datorprogram för analys av vattenvågors diffraktion kring en halvoändlig vågbrytare

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1988
Författare
Jovall, Ola
Dvärsäter, Bjarne
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index