NOx adsorption on silver clusters -A density functional theory study

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Gavrin, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemisk fysik, Energi, Grundläggande vetenskaper, Hållbar utveckling, Katalys, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Chemical physics, Energy, Basic Sciences, Sustainable Development, Catalysis, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material