Produktutveckling för att underlätta för häst - Utveckling av broddverktyget Broddplattan

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Henriksson, Karin
Kjellander, Michaela
Henriksson, Matilda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta kandidatarbete syftar till att vidareutveckla ett befintligt multiverktyg för broddning av hästskor, Broddplattan. Alla hästar som är skodda behöver ha broddar på vintern för att inte halka. Broddarna är gjorda av stål och skruvas in i gängade hål i hästens skor. På grund av varierande väder kan broddarna behöva skruvas i och ur ibland flera gånger per dag vilket medför mycket arbete för hästägaren. Vid broddning används i dagsläget minst tre olika verktyg för att rensa ur hålet i hästskon, rengöra gängorna och montera brodden, dessutom en låda att förvara broddarna i. Uppfinnaren och tävlingsryttaren Pia Sternberg har tagit fram ett multiverktyg, Broddplattan, för att göra broddningen enklare och mer tidseffektiv. Broddplattan innehåller alla funktioner som behövs vid broddning. Dessvärre fungerar den inte optimalt och behöver förbättras på flera punkter. Syftet med detta kandidatarbete är identifiera problemen med det befintliga broddverktyget Broddplattan och att förbättra och utveckla det för att det ska fungera på bästa sätt. Arbetet inleddes med att undersöka vilka broddverktyg som finns tillgängliga på marknaden idag. De olika funktionerna som önskades identifierades och med hjälp av elimineringsmatriser och funktionella test arbetades en modell fram som senare realiserades till en verklig prototyp. Prototypen testades och modifierades ett flertal gånger för att fungera optimalt. Resultatet av arbetet är en fungerande prototyp som inom en snar framtid är redo att lanseras på marknaden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk fysik , Materialvetenskap , Engineering physics , Materials Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index