Bestämning av engångstryckfall för vinkelräta rörkrökar vid tvåfasströmning av vatten och ånga.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1972
Författare
Nylund, Inge
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index