Electrophoresis of oligonucleotides in the diamond cubic phase of monoolein and water

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Bioteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2003
Författare
Carlsson, Nils
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Separationsmetoder , Biofysikalisk kemi , Separation methods , Biophysical chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index