Studies on electron transfer and recombination across dye-TiO2-SnO2-acceptor assemblies

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Sundin, Elin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Kemi, Fysikalisk kemi, Materialkemi, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Chemical Sciences, Physical Chemistry, Materials Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material