Sea Twirl - en ny typ av havsbaserat vindkraftverk

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Axelsson, Andreas
Ekman, Jens
Mattsson, Emil
Sahlin, Sara
Stenholm, Daniel
Svensson, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Övrig teknisk fysik , Materialvetenskap , Building Futures , Energy , Other engineering physics , Materials Science , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index