Force field simulations of sorption and diffusion in zeolite based water-gas shift catalysts

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2002
Författare
Olsson, Marcus R.
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Katalys , Chemical Engineering , Catalysis
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index