Utveckling av ett system för enzymevolution in vivo

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Bioteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Alexandersson, Ida
Boström, Martin
Johansson, Linnea
Malmberg, Kajsa
Valenzuela, Sebastian
Åkesson, Jonathan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Biologiska vetenskaper , Chemical Sciences , Biological Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index