Evaluation of signal linearity of Charged Aerosol Detector in Supercritical Fluid Chromatography

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Materials chemistry (MPMCN), MSc
Publicerad
2023
Författare
Kaminska, Kinga
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Supercritical Fluid Chromatography, Charged Aerosol Detector, Pharmaceutical Industry, Linearity, Data Modeling
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index