Studium av pulvertransporten genom en ny typ av värmeväxlare för pulverformigt material

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1971
Författare
Berntsson, Thore
Smedstad, Karl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index