Utveckling av apparat för studium av värmeövergång via analogi med massövergång enligt kvicksilvermetoden

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1969
Författare
Kullendorff, Anders
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index