Design of a Metamaterials-Based Flat Gaussian Beam Reflector

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Wireless, photonics and space engineering (MPWPS), MSc
Publicerad
2017
Författare
Clément, Henry
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fysik , Physical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index