Design of a Metamaterials-Based Flat Gaussian Beam Reflector

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Clément, Henry
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fysik, Physical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material