Experimentell studie av värmeöverföringen vid fallfilmsförångning av litiumbromidlösning vid tillsats av ytaktivt ämne.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1998
Författare
Yderling, Håkan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiska processer , Chemical Process Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index