Activation of methane in presence of nitrogen oxides - Methane oxidation and lean NOx reduction.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Persson, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Nanovetenskap och nanoteknik , Kemi , Kemiteknik , Materials Science , Nanoscience & Nanotechnology , Chemical Sciences , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index