Cleaning and characterization of radioactive wastewater with hollow fiber membrane filters

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Nuclear engineering, MSc
Publicerad
2014
Författare
El Tayara, Khaled
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index