Microstructure and Cr-depleted zone characterization in engine valve steel 21-43

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Hoseiny, Seyyed Mohammad Hamed
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Konstruktionsmaterial , Construction materials
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index