Prediction of Dynamic Behaviour of Constrained Visco-elastic Layers

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1997
Författare
Ottosson, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index