Metodoptimering f ör syntetisering av titandioxidmikrokapslar genom en l ösningsmedelsburen emulsion

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Persson, Tobias
Eriksson, Johanna
Hultmark, Sandra
Darabi, Sozan
Niklasson, Rikard
Bilén, Frida
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index