Development of a mathematical model for the cooling of an electric car battery

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Nilsson, Victor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik, Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material