Investigations of early stages of precipitation in martensitic precipitation-hardened stainless steels with different molybdenum content

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Zuazo, Ian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig teknisk materialvetenskap , Other materials science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index