Design av värmeåtervinningsystem vid Akzo Nobels aminfabrik

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2002
Författare
Johansson, Miriam
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index