Studying DNA Strand Exchange and Binding of a Repressor Protein using Fluorescent Base Analogues

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Dzebo, Damir
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi, Fysikalisk kemi, Chemical Sciences, Physical Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material