Implementation of a passively mode-locked fiber laser using a saturable absorber incorporating carbon nanotubes (SAINT)

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Xin, Jiang
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index