Microfluidics-Integrated Surface Acoustic Wave Biosensor

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2019
Författare
Olivefors, Astrid
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Nanovetenskap och nanoteknik, Kemi, Fysikalisk kemi, Nanoscience & Nanotechnology, Chemical Sciences, Physical Chemistry
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material