Active rear wheel steering of heavy vehicles: applied to a 6X2 Volvo Truck

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Yarmohamadi, Hoda
Ahmed, H. S. Tanvir
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Farkostteknik , Vehicle Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index