Calculation tool for treatment of electrostatic preipitator ash in Metso`s ash leching process

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Larsson, Malin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Chemical Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index