Utveckling av en experimentell uppsättning för nitridering av nyutvecklade FeCrAl legeringar

Typ
Program
Kemiteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Sadon, Daron
Qaroushah, Gabriella
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Ökad användning av fossila bränslen har resulterat i ett ökat utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid. Detta har orsakat en ökad medeltemperatur på planeten och resulterat i extrema väderförhållanden. Biomassa upptar koldioxid i atmosfären och vid förbränning frigörs samma mängd koldioxid som biomassan upptagit vilket kallas koldioxidneutralitet. Vid förbränning av exempelvis biomassa ökar korrosiva kemiska ämnen med rökgasen som kan kondensera på pannutrustning och leda till en kraftig korrosion och minskade värmeöverföringsegenskaper. I dagsläget används låglegerade stål samt rostfritt stål som material för överhettare i bioavfallspannor, men här sker lätt en utbrytande oxidation. Tidigare studier har visat att FeCrAl legering kan vara en möjlig substituent som ett material för överhettare i kraftvärmeverk. Vid användning av FeCrAl som material kan Al-nitridering förekomma men det är idag okänd hur korrosionshastigheten av materialet påverkas. Därför är syftet med examensarbetet att utveckla en experimentmatris som tillåter studier av hur formationen av Al-nitrat påverkar de skyddande korrosionsegenskaperna av en utvald FeCrAl legering. För undersökning av korrosionsmekanismer, eventuell nitridering och egenskaperna hos oxiden används instrumenten XRD, SEM och BIB. Slutsatsen som dras är att den experimentella uppställningen inte var tillfredsställande för ändamålet, men är på god väg att bli det.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
FeCrAl legeringar , Sandlåsöverhettare , Bioavfallspanna , Kraftvärmeverk , Korrosion
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index