Försök med biologisk nedbrytning av oljehaltigt industrislam genom kompostering med hästgödsel.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1996
Författare
Fröling, Morgan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Oljehaltigt avfall utgör en stor andel av den totala mängden miljöfarligt avfall. I denna rapport beskrivs försök att behandla oljehaltigt avfall genom kompostering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Miljöteknik , Kemiteknik , Water Engineering , Environmental engineering , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index