Elemental analysis of compost and sewage sludge samples by laser ablation - inductively coupled plasma - mass spectrometry (LA-ICP-MS)

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2003
Författare
Walburg, Helmut
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index