Metodutveckling för studie av fastbränsleomvandling i en CLC-modell

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Kemiteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Lillieblad, Emil
Börjesson Sandén, Fredrik
Blomgren, Ida
Engevall, Kajsa
Mowitz, Love
Billton, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index