Selective NOx reduction by acid zeolites -Screening of catalyst formulation using sorption and diffusion simulations

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2000
Författare
Blomkvist, Gisela
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Katalys, Energi, Hållbar utveckling, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Transport, Catalysis, Energy, Sustainable Development, Materials Science, Nanoscience & Nanotechnology, Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material