MEMS-based microshutters for time-of-flight measurements in space

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Agten, Dries
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Transport , Elektroteknik och elektronik , Teknisk fysik , Production , Transport , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering , Engineering physics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index