Synthesis, structure and electro-chemical characterization of complex perovskites, Ba2MTaO6 (M = Ce, Pr) and Ba3PrxTayO9-d (x = 1, 2; y = 1, 2)

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Materials chemistry (MPMCN), MSc
Publicerad
2018
Författare
Shi, Xuncheng
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemi , Kemiteknik , Materialteknik , Chemical Sciences , Chemical Engineering , Materials Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index