An investigation on modeling and simulation of chilled ammonia process using VOF method

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Khalilitehrani, Mohammad
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index