Utvärdering av en ny metod för energipartitionering

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Kemiteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2018
Författare
Eriksson, Adrian
Larsson, Tove
Olsson, Martina
Persson, Rasmus
Söderberg, Fredrik
Alksnis, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index