Licwater - Ett PC-program för analys av stationära förlopp i VA-nät

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
1989
Författare
Ponton, Estelle
Andersson, Per
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Vattenteknik , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index